Nieuws

Open Training op zaterdag 29 augustus 2

Start van de trainingen op zaterdag 3 september 2016


Samenwerking met Handbalschool Haaglanden

Om de trainingen en oefenstof nog beter te laten aansluiten op jouw ontwikkelingsniveau hebben we voor het nieuwe seizoen de samenwerking met Handbalschool Haaglanden verder uitgebreid. In het kader van talentontwikkeling hebben beide handbalscholen de handen ineen geslagen voor Handbalschool Plus. Het niveau van de oefenstof ligt hier een treetje hoger!

Op advies van de trainers, en in overleg met jou, kan je ingedeeld worden in een PLUS-groep. Vanuit beide handbalscholen kan er instroom in die trainingsgroep plaatsvinden. Daar wordt nog meer aan talentontwikkeling gedaan en liggen de eisen hoger. “De besten met de besten laten trainen”, maakt je beter en sterker en vanuit die PLUS-groep kan je uitgenodigd worden voor de Talent Scoutingsdagen van het NHV in mei/juni van 2016!

Leeftijdsindeling seizoen 2015 -2016

geboren 1999 – 2000

B-jeugd (15-16 jaar)

geboren 2001 – 2002

C-jeugd (13-14 jaar)

geboren 2003 - 2004

D-jeugd (11-12 jaar)

geboren 2005- 2006

E-jeugd (9-10 jaar)

Trainingsgroepen

We hanteren in principe 2 trainingsgroepen. Een combinatie van E/D en D/C.

Voor de D-leeftijd geldt dat je op basis van kwaliteit door de trainers wordt ingedeeld in de eerste of tweede trainingsgroep.

Per groep kunnen maximaal 36 spelers/speelsters deelnemen.

Afhankelijk van de animo voor de B-leeftijdsgroep bepalen we of en wanneer we deze groep inpassen of laten samengaan met Handbalschool Haaglanden

De trainingen vinden plaats op zaterdagochtend:

-eerste groep (E/D) van 08:15 – 09.45 uur

-tweede groep (D/C) van 09.45 – 11.45 uur

Inschrijven

Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Dit geldt voor ieder die niet eerder heeft deelgenomen aan een trainingsblok bij HCW.

Deelnemers die vorig seizoen hebben deelgenomen kunnen volstaan met een verkort inschrijfformulier.

HandbalCollege Westland hanteert geen selectiebeleid aan de voorkant. Dat betekent dus in principe dat ieder die dat wil kan deelnemen. Alleen het maximum aantal deelnemers per groep bedraagt 36 en vol=vol. Meld dus zo spoedig mogelijk aan!