Visie

"Talentontwikkeling is van belang voor de topsporter én de breedtesporter. Hoe jonger men begint om talent te ontwikkelen hoe meer men kan bereiken en des te meer plezier men aan de sportbeoefening beleeft. Talentontwikkeling houdt niet op bij een bepaalde leeftijd. Ook de “gevestigde orde” moet continu blijven ontwikkelen om aansluiting te behouden.

Talentontwikkeling is geen exclusief recht van verenigingen of het verbond! Zij doen al héél veel voor de individuele sporter en blijven dat hopelijk ook doen, alleen het stukje extra wat nodig is om boven het gemiddelde uit te komen blijft een eigen verantwoordelijkheid. HandbalCollege Westland helpt mee dat stukje eigen verantwoordelijkheid in te vullen. Zo bereiken we een kwalitatief hoger handbalniveau.

Een kwalitatief hoger niveau van het handbal leidt tot een kwalitatieve verbetering van de verenigingen. Er ontstaat immers een wederzijdse prikkel tot prestatieverhoging."

Deze visie sluit aan bij de visie die technisch directeur van het NHV, de heer Sjors Röttger, in een interview bij zijn aantreden nog eens benadrukte: "We weten namelijk dat er veel kinderen zijn die graag de top willen bereiken. Die talenten moeten een plek in de regio vinden om zich verder te ontwikkelen met middelen die ze bij de club niet beschikbaar hebben. Je wordt namelijk alleen maar beter als je met de besten traint. Die plek noemen we Handbalscholen en het NOC*NSF noemt ze Regionale Talentencentra. "

Voor het hele interview met Sjors Röttger ga naar : http://www.handbal.nl/nieuws/16/oranje/interview-sjors-rottger/

Ook voormalig bondscoach, de heer Bert Bouwer, onderschrijft het motto van trainen, trainen en trainen als hem gevraagd wordt naar zijn visie met het handbal hier. Daarnaast gaat het over samen kennis met elkaar delen en praten over dat prachtige spelletje:  http://www.handbal.nl/nieuws/16/oranje/bert-bouwer-handbal-moet-meer-gepromoot-worden/