Historie

In het Westland en zijn directe omgeving is handbal een bloeiende sport. Er zijn vele gezonde verenigingen die zowel landelijk als regionaal opereren en daarin succesvol zijn.

De sport biedt niet alleen aan de ruim 2000 actieve sporters maar ook aan de vele vrijwilligers en supporters de nodige ontspanning.

Om ook in de toekomst als regio die vooraanstaande rol te kunnen blijven vervullen in handballend Nederland is opleiding een absolute voorwaarde. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vergen een aanpassing van het aloude idee dat alléén de verenigingen het opleidingsinstituut bij uitstek zijn. Individualisering en flexibiliteit vragen meer mogelijkheden om naar eigen verantwoordelijkheid en inzicht de individuele kwaliteiten te verbeteren. Talentontwikkeling ongeacht leeftijd en spelniveau.

HandbalCollege Westland biedt die mogelijkheden.

Maar niet alleen de handbaltechnische vaardigheden zijn van belang. Ook de organisatiestructuur, kaderleden, financiën, administratieve inrichting, enzovoorts dragen bij aan een gezond sportklimaat. Wat heeft een sporttalent aan zijn/haar kwaliteiten als er geen goed georganiseerde verenigingen zijn die zorgen dat hij/zij de sportieve ambities kan verwezenlijken? Ook op het terrein van opleiding en training van ondersteunende functies biedt HandbalCollege Westland een passende oplossing.

De oprichting van een regionaal opleidingsinstituut voor de handbalsport verdient dan ook een breed draagvlak en was daarom slechts een kwestie van tijd. In 2009 werden de eerste ideeën hiervoor geuit en zijn plannen gemaakt in samenwerking met de Westlandse verenigingen en enkele vertegenwoordigers uit het Westlandse bedrijfsleven.

Met de oprichting van het opleidingsinstituut HandbalCollege Westland levert de regio Westland een belangrijke bijdrage aan diverse uitgangspunten van het NHV Meerjarenbeleidsplan 2009-2012. Een belangrijk citaat uit dit plan luidt: “De handbalverenigingen zijn sterk en vitaal met een goed bestuur en gekwalificeerde kaderleden.”

Het Westlandse handbal komt met dit initiatief op een kwalitatief hoger niveau, met versterking van elkaars verenigingen, maar met behoud van de eigen identiteit en de eigen vereniging!

Samen optrekken maakt ons allemaal beter!